De MOVIT-toolkit: structurele samenwerking bij zorg en ondersteuning voor ouderen

Om de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren, is in 2008 het Nationaal Programma Ouderenzorg gestart.

Dit resulteerde eind 2009 in de start van het MOVIT-project voor de regio Zuid-Holland Noord. In het kader van MOVIT heeft de regio de krachten gebundeld om de medische zorg in de verzorgingshuizen te verbeteren. Hiervoor hebben vele zorgverleners, ouderen, ouderenvertegenwoordigers, mantelzorgers, bestuurders en managers, financiers en onderzoekers zich ingezet.
Nu het project is afgerond zijn de draaiboeken en protocollen verwerkt in een toolkit. Deze toolkit biedt instrumenten voor het realiseren van structurele samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor ouderen met meervoudige hulpbehoeften zowel in het verzorgingshuis als daarbuiten (zorg en ondersteuning in de wijk).

 

Toelichting: in het bestand zijn verwijzingen opgenomen naar bijlagen. Deze zijn pas te lezen in Adobe als u de toolkit opslaat op uw computer.